Har du lyst til å bidra under festivalen?

Hemnesjazz er en frivillighetsfestival, og vi trenger frivillige til forskjellige gjøremål som foregår før, under og i etterkant av festivalen. Dersom du kan tenke deg å være frivillig, er det mange områder å velge mellom:

  • sjauing
  • scenedekor
  • vakthold
  • billettsalg
  • servering
  • forsyning
  • vertskap
  • transport
Skriv til oss på frivillig@hemnesjazz.no dersom dette høres interessant ut.


Alle frivillige får billetter eller B-festivalpass, alt etter hvor lenge frivilliginnsatsen varer