Klubbens navn er Hemnesjazz og har sete på Hemnesberget. 
Klubben ble stiftet den 26. februar 1993.

Hemnesjazz formål er å
a) gi publikum anledning til å oppleve levende musikk,
b) spre kunnskap om, øke forståelsen og interessen for i hovedsak jazzmusikk og beslektede musikkformer,
c) legge forholdene til rette også for amatører som ønsker å spille og lære mer om jazz og beslektede musikkformer,
d) samarbeide med andre organisasjoner innen kulturlivet hvis dette kan bidra til en styrking av musikkmiljøet.

Hemnesjazz er tilsluttet Norsk jazzforum.

Vi er registrert i Frivillighetsregisteret og har organisasjonsnummer: 982 973 880