Hemnesjazz 2020 avlyst

Styret i Hemnes Jazzforum har nå bestemt seg for å avlyse Hemnesjazz 2020.

Per i dag er det slik at det nå blir åpnet for maksimalt 50 personer med minst en meter avstand. Dette holder ikke for å skape festivalen vi ønsker, og det er for lenge å vente med avgjørelse til 15. juni.

Smittetoppen er estimert å kunne inntreffe rundt den tiden festivalen var planlagt arrangert, og som arrangør må vi ta hensyn til hva en stor stab av frivillige kan utsettes for. Hemnesjazz skulle vært arrangert 30. juli til 2. august.

I 2021 er festivalen 25 år, og vi vil som alltid jobbe hardt, og kommer sterkt tilbake.