Det ligger utrolig mye frivillig arbeid bak en festival som Hemnesjazz. Takket være en horde med frivillige som stiller opp med uvurderlig innsats, kan Hemnesberget varte opp med en av de koseligste festivalene på Helgeland. Mange har vært med år etter år. Avsetter feriedager, eller stiller opp selv om det kan være et tett program på ens egen timeplan. Uten denne enorme innsatsviljen fra personer som unner sitt hjemsted denne folkefesten, hadde det ikke vært liv laga for et så stort arrangement. Garantert.

Men festivalledelsen ser gjerne at flere melder seg for å bidra med ei økt eller to. Det er mange slags jobber som må besettes av folk som vil ta et tak for at fellesskapet skal få denne opplevelsen av liv og røre. De behøver så visst ikke være medlem i Hemnes Jazzforum for å kunne bidra. Her er det plass og oppgaver til alle. Det viktigste er at man har et hjerte som brenner for heimplassen. Man trenger heller ikke være spesielt opptatt av jazzmusikk.

Det kan være så enkelt som å bidra til vakthold på konserter, være del av staben på festivalkafeen på Båtstua, delta i oppbygging av scener, stille seg til rådighet for transportgjengen som bringer folk og utstyr hit og dit, være billettører på Festivalkontoret, og mange andre gjøremål som hele tiden dukker opp. Det er som kjent ingenting som gjør seg selv, så det hadde vært fint om også DU vil være med å gi arrangørene en hjelpende hånd. Du kjenner sikkert noen av ildsjelene som alltid er med i kjøret, så ta kontakt med en av dem så får du vite litt mer.

Men er du allerede klar for å ta et tak kan du sende en e-post der du skriver kort om hva og hvor mye tid du vil bidra med.

Send epost til: marte.praesteng@gmail.com