SAMARBEIDSPARTNERE 2016


Hovedsponsor Helgeland sparebank
Mo industripark
Coop Helgeland
Statkraft
Helgeland Kraft
Nordic Comfort Products
Tanken arktitektur
Best
Gullsmed Merete Mattson
Kråkeslottet
Hemnes mekaniske verksted
Fagmøbler Endevik møbler
Trenor Vinduer
Bilalliansen
Brygfjell gård
Stein hamre arkitektkontor as

Hemnes dykkeklubb
Hemnes båt- og sportsfiskeforening

Kulturrådet
Norsk jazzforum
Nordnorsk jazzsenter