Loading...
MEDLEMSKAP 2019-01-09T19:01:32+00:00

Klubbens navn er Hemnes jazzforum (HJF) og har sete på Hemnesberget. Klubben ble stiftet den 26. februar 1993.

Hemnes jazzforums formål er å
a) gi publikum anledning til å oppleve levende musikk,
b) spre kunnskap om, øke forståelsen og interessen for i hovedsak jazzmusikk og beslektede musikkformer,
c) legge forholdene til rette også for amatører som ønsker å spille og lære mer om jazz og beslektede musikkformer,
d) samarbeide med andre organisasjoner innen kulturlivet hvis dette kan bidra til en styrking av musikkmiljøet.

Medlemskap koster kr 200,- årlig og gir deg rabatt på kr 50,- på klubbkonserter i regi av Hemnes jazzforum.

Hemnes jazzforum er tilsluttet Norsk jazzforum.

Vi er registrert i Frivillighetsregisteret og har organisasjonsnummer: 982973880

Klikk her for å melde deg inn i Hemnes jazzforum!