JOBBE SOM FRIVILLIG?

Hemnesjazz trenger frivillige til forskjellige gjøremål som foregår før, under og i etterkant av festivalen. Dersom du kan tenke deg å være frivillig, er det mange områder å velge mellom:

  • Vakthold, billettsalg ved døren, servering på enkeltkonserter– kontaktperson Marte Præsteng, tlf. 901 87 088
  • Sjauegjengen– Kåre Nilssen, tlf. 416 84 777
  • Artistverter– Hanna Skjæran, tlf. 412 43 844
  • Servering i Festivalkontorpuben– Hans-Petter Skjæran, tlf. 466 63 353
  • Forsyningsgjengen– Marte Præsteng, tlf. 901 87 088

Ta kontakt med den ansvarlige for det området du kan tenke deg å jobbe.

Frivillighonorering. Alle frivillige får billetter eller B-festivalpass,  alt etter hvor lenge frivilliginnsatsen varer. Frivilligbilletter eller -pass hentes på festivalkontoret.