FESTIVALSTYRET

Festivalledelsen er hovedansvarlig for å planlegge og gjennomføre Hemnesjazz 2019.

Festivalsjef – Marte Præsteng
Bookingansvarlig – Magnar Skreslett
Festivalkontoransvarlig – Tom Horseng
Sjauersjef – Kåre Nilssen
Scene- og scenedekoransvarlig – Karina Sørensen
Festivalavisredaktør – Rune Furuhatt
Kasserer og ansvarlig for pengeflyt – Geir Nilsen
Festivalkontorpubvert – Hans-Petter Skjæran
Jernvaregeneral – Bjørn Bonsaksen