Festivalstyret 2018-06-17T10:22:08+00:00

FESTIVALSTYRET

Festivalledelsen er hovedansvarlig for å planlegge og gjennomføre Hemnesjazz 2018.

Festivalsjef – Marte Præsteng
Bookingansvarlig – Magnar Skreslett
Festivalkontoransvarlig – Tom Horseng
Sjauersjef – Kåre Nilssen
Scene- og scenedekoransvarlig – Karina Sørensen
Festivalavisredaktør – Rune Furuhatt
Kasserer og ansvarlig for pengeflyt – Geir Nilsen
Festivalkontorpubvert – Hans-Petter Skjæran
Jernvaregeneral – Bjørn Bonsaksen